Energieffektivisering Värnamo

För att arbeta med energieffektivisering så är den primära biten att se över och optimera fastighetens hela driftlösning. D.v.s. att man ser till så att alla installationer i byggnaden så att inget utav dem arbetar på ett felaktigt eller ofördelaktigt vis. Det kan exempelvis röra installationer av nätverk eller uppvärmningsanordningar. Över tid så kommer en effektivisering att sänka elkostnaderna. Vem kan tacka nej till det?

Sänk dina kostnader

Om man ser till helheten av vad en fastighet kostar över en längre period så är det just driften som slukar mest av ekonomin. Alla hem och fastigheter använder sig utav el, värme, och kyla m.m. Under en byggnads hela livstid så brukar man räkna på att omkring ynka tio procent av kostnaderna är byggkostnader och resterande 90 procenten styrs utav driften. Oavsett om det är till ett nybygge eller till en fastighet som redan är befintlig så är det därför oerhört viktigt med energieffektivisering. Du kommer inte att kunna styra eller påverka hur energipriserna stiger i framtiden, det du däremot har full möjlighet till är att göra så mycket som går av själva driften.

Ytterligare ett resultat som följer automatiskt med de sänkta energikostnaderna är att även driftnettot ökar vilket i sin tur höjer fastighetens totala värde. Fastighetsägare och förvaltare som är en aningens förutseende tar hänsyn till de olika frågorna angående driften redan under själva projekteringen.

För vår miljö och ett friskare klimat

Miljöfrågor och hållbarhet är något som diskuteras och diskuterats vilt på senare år. Det är en trend som kommit starkt och som sedan också är här för att stanna. Efterfrågan på hus som är mer energisnåla än många andra idag är påtaglig och det finns inga som helst tecken på att den heller skulle sjunka. Att tänka på miljön kan därför också i detta fall leda till att du också tänker på och utvecklar en bättre ekonomi samtidigt som världen blir en friskare plats.

Vi på Kabelpojken har länge nu arbetat med att hjälpa kunder, både privata och företag med sin energieffektivisering. Vi vet att det inte krävs en ny utrustning för att få ner kostnaderna och hitta en mer kompatibel lösning. Det vi istället gör är att se över hur driften som är installerad ser ut i dagsläget och därifrån så kan vi sedan trimma och justera den från sitt ursprungsläge.

Många av de kunder som vi hjälpt har förvånats över hur mycket en effektivisering av driften faktiskt hjälpt dem med att dra ner på kostnaderna och få mer kvar på kontot vid slutet av månaden. Genom bara några små och enklare åtgärder så kan stora summor behållas.

Är du nyfiken på vad vi skulle kunna göra för dig och hur mycket pengar som just du skulle kunna spara in varje månad? Tveka inte utan ta kontakt med någon utav våra duktiga medarbetare redan idag för att få en kostnadsfri offert på arbetet. När du sedan känner att du är övertygad och redo att sätta igång så finns vi här för att med vår breda kunskap underlätta för din ekonomi och energieffektivisera ditt hem eller ditt företag.